Selasa, 21 September 2010

SISTEM RANGKAIAN KOMPUTER

Pengenalan Sistem Rangkaian
* rangkaian komputer bermaksud sambungan dua atau lebih perkakasan komputer yang terpisah secara fizikal tetapi disambungkan secara operasinya.
* rangkaian komputer merupakan satu sistem komputer yang mengandungi dua atau lebih komputer yang dihubungkan di antara satu sama lain melalui sistem pengoperasian yang selaras walaupun komputer-komputer tersebut berada di tempat-tempat yang berbeza.
* rangkaian dirangkaikan dengan menggunakan kabel, talian telefon, gelombang radio, satelit dan cahaya infra merah.

Jenis-jenis Rangkaian
Terdapat 3 jenis Networking secara asasnya iaitu:
1. MAN (Metropilitan Area Network)
2. WAN (Wide Area Network)
3. LAN (Local Area Network)

MAN
- merupakan satu rangkaian jaringan yang meliputi satu kawasan yang luas tetapi masih terbatas kepada satu tempat yang sama contohnya kampus universiti, sekolah, bandar dan seumpamanya

WAN
- adalah satu rangkaian komputer yang dijalinkan ke seluruh pelusuk dunia tanpa mengira keadaan geografinya.
-penjaringan ini dijana dengan menggunakan talian telefon atau satelit.
contohnya pengguna di Malaysia boleh mendapatkan maklumat dari satu host yang terdapat di Amerika.

LAN
- merupakan rangkaian setempat
- beberapa PC didalamnya digabungkan bagi mendapatkan kemudahan yang terdapat di dalam rangkaian.
- lazimnya dihubungkan ke satu komputer kerangka atau minikomputer.
- penjaringan menggunakan pelbagai bahan.
- LAN merupakan satu rangkaian berhubung yang berkepantasan tinggi di antara jaringa setempat, pemprosesan kata atau perkongsian peranti dan perisian atau aplikasi.
- mempunyai station kerja yang bersambung kepada server.
-PC yang tidak dihubungkan kepada server dinamakan standalone.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan