Rabu, 2 Disember 2009

PENDEKATAN BERTEMA

Pendekatan Bertema
- merangkumi koleksi bahan, aktiviti dan teknik yang disusun
sekitar konsep atau tema.
- alat pengelolaan kepada guru untuk menghubungkan antara
mata pelajaran.
- membolehkan pelajar menghubungkan di antara pemahaman,
sikap dan kemahiran termasuk juga bidang-bidang kurikulum

Pemilihan dan Penentuan Tema
- berasaskan konsep, berasaskan kemahiran, berasaskan
kandungan dan kemahiran, berfokus kepada isu, berfokus
kepada projek, berorientasikan kajian kes

Pemilihan tema perlu mempertimbangkan aspek-aspek
berikut
(i) Boleh merentas semua matapelajaran
(ii) Bersesuaian dan berkaitan dengan dengan pengalaman
dan kehidupan pelajar
(iii) Bersesuaian dengan situasi, masa atau peristiwa
(iv) Kemudahan untuk mendapatkan bahan dan sumber yang
akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran
(v) Guru berminat terhadap tema yang dipilih
(vi) Pemeringkatan tema dari yang mudah kepada yang lebih
mencabar

Kelebihan Pendekatan Bertema kepada Pelajar
(i) untuk mewujudkan suasana yang menyeronokan dan kondusif
dalam proses pengajaran dan pembelajaran
(ii) untuk menyemai daya imaginasi melalui penerokaan,
(iii) dapat meluahkan perasaan melalui pelbagai aktiviti
berlandaskan pengetahuan dan pengalaman lalu,
(iv) dapat menghadapi cabaran
(v) dapat membuat pilihan yang sesuai dan relevan dalam
kehidupan,
(vi) untuk memperbaiki kemahiran interpersonal dan intrapersonal
(vii) menyemai nilai empati ,harmoni dan pemahaman sesame
insan yang pelbagai budaya
(viii) untuk membangunkan pembelajaran menyeluruh yang
menghubungkait pengetahuan dan kemahiran

(b) Kekuatan
(i) pelajar berpeluang untuk meluahkan perasaan berdasarkan
pengalaman verbal dan bukan verbal sama ada berbentuk
pergerakan, imej visual, prop, bunyi dan muzik berasaslam tema
yang diberi
(ii) persembahan akan menjadi lebih menarik melalui pelbagai
aktiviti dan kreativiti yang tinggi
(iii) pelajar lebih berkeyakinan dan pembelajaran lebih
menyeronokkan
(iv) berpeluang untuk menyemai dan mengaitkan idea-idea dan
imaginasi baru
(v) dapat menilai kefahaman konsep melalui aktiviti-aktiviti yang
dijalankan
(vi) dapat menghubungkait pengetahuan dan kemahiran

(c) Isu/Cabaran
(i) kecekapan guru di dalam pelbagai bidang mata pelajaran
(ii) untuk membentuk jaringan ahli dalam kumpulan
(iii) hasil pembelajaran berbagai dalam bidang mata pelajaran yang
berbeza-beza
(iv) sukar untuk menilai skop pemahaman yang luas
(v) kesukaran untuk membuat penilaian kerana kebolehan yang
berbeza

Tema dengan Isi Kandungan Mata Pelajaran
- Pilih tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian anda dan
cuba terokai.

Cara menjalankan Pendekatan Bertema
(i) Aktiviti K-W-L.
ı K (know) --- Apa yang saya tahu tentang tajuk ini?
ı W (want) --- Apa yang saya ingin tahu tentang tajuk ini?
ı L (learn) --- Apa yang saya belajar dari tajuk ini?
(ii) Dapatan seorang pembentang untuk bercakap mengenai
sesuatu tajuk seperti alam semula jadi, komunikasi, perakaunan,
iklim, puisi dan lain-lain seperti sains, agama, moral, kemahiran
hidup.
(iii) Cara yang mudah untuk memulakan sesuatu unit ialah dengan
membacakan sebuah cerita kepada kelas
(iv) Tunjukkan gambar-gambar atau rakaman video untuk
memulakan sesuatu unitjika tajuk-tajuk itu tentang bunyi-bunyian
sebuah kolej tentang gambar-gambar boleh dipamerkan di atas
papan bulletin bagi menunjukkan pelbagai contoh mengenai
manusia dan mesin yang berupaya mengajar atau menyatakan
mesej.
(v) Mainkan sebuah rakaman atau kaset
(vi) Dedahkan pelajar mempelajari puisi contohnya bahasa dan
muzik
(vii) Dedahkan pelajar membuat aktiviti pemerhatian contohnya
sains dan matematik
(viii) Bawa bahan bantu mengajar contoh batu karang

Tema dengan Kemahiran
-Tema yang dipilih hendaklah merupakan tema yang dapat mempertingkatkan kemahiran
diri pelajar

JENIS TEMA
1. Tema-Persekitaran - Persekitaran fizikal yakni pelbagai
bahan, ruang untuk bermain dan cukup masa mampu memberi
kesan ke atas perkembangan kanak-kanak bermain. Persekitaran
sosial dipengaruhi oleh gaya penjagaan ibu bapa, interaksi dengan
rakan sebaya serta sokongan
2. Persekitaran- Alam Semulajadi - peranan dan
kefahaman tentang persekitaran alam semula jadi yang meliputi
segala aspek yang berada dipersekitarannya, tempat dan habitat
semua hidupan tingal dan berinteraksi antara satu sama lain dalam
ekosistem yang seimbang
3. Tema dan Masyarakat - penekanan terhadap manusia,
sosial dan budaya.
4. Tema Komunikasi - Komunikasi merujuk kepada
perlakuan tindak balas seseorang atau lebih untuk menghantar dan
menerima berita yang berlaku dalam konteks mempunyai kesan dan
memberi sedikit peluang untuk maklum balas. Verbal ( dlm bentuk
bahasa ) bukan verbal ( isyarat)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan